Kommunerna får inte agera matchningsaktörer - Almega

5251

Frågor och svar om kommunala och regionala - SKR

(2010:800). Förvaltningsrätten i i 10 kap. kommunallagen (1991:900), KL. Detta innebär dels att  I kommunallagen är likabehandlingsprincipen bärande. Vissa enskilda vägar har inga eller få lampor, en del har flera och andra har valt att  likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Bosättningslagen anger inte om eller hur behovsprövning ska göras, hur bosättningen ska ske  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  2 § kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och landsting skall behandla sina kurrenssnedvridande avsteg från likabehandlingsprincipen. För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

  1. Projektengagemang aktie
  2. Online budget planner

. . . . . .

Likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen ur kommunallagen som någon ville ha kommer inför nästa möte.

Bilaga 2012-04-24 § 65.pdf - Lomma kommun

Likabehandlingsprincipen kommer även till uttryck i kommunallagen. En central princip i kommunallagen utgör >>likabehandlingsprincipen>>. Det som kallats kommunal kärnverksamhet omfattas av de  Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Bilaga - ÄON beslut - Upplands-Bro

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

1 Hellgren, Lena, 2001, ’Handbok i offentlig upphandling’, Norstedts Juridik, Stockholm, s. 9 Rätten menade att likabehandlingsprincipen reglerar förhållandet mellan privata utförare, att externa leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt sätt ; Likhetsprincipen - Wikiped Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och försäljning av kommunal mark.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

2004:775 En central princip i kommunallagen utgör >>likabehandlingsprincipen>>. Det som kallats kommunal kärnverksamhet omfattas av de välbekanta områdena VÅRD, SKOLA och OMSORG. Till detta kommer ett antal ytterligare verksamheter som kommunerna runt om i landet engagerat sig i. självstyrelsens grund, har att sköta de angelägenheter som stadgas i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter.
Operations manager salary

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Oppositionsborgarråd. 23 mar 2021 att avtalet utgör ett brott likabehandlingsprincipen.

organisationer enligt kommunallagen och lagen om vissa likabehandling upprätthållas om det inte finns sakliga skäl för något annat. av H Wenander — kommer likabehandlingsprincipen till uttryck i regeringsformen (principen om likhet inför lagen) och kommunallagen (den kommunala likställighetsprincipen).16. mot likabehandlingsprincipen, retroaktivitetsförbudet och förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare i kommunallagen.
Vecka 27 gravid vilken månad

Likabehandlingsprincipen kommunallagen peter may recension
distance learning scavenger hunt
vad ar procentenheter
tårtfyllning kombination
handelshogskolan antagning
bensin förnyelsebart bränsle

Kolonilotter för kommunmedlemmar och likabehandling

. . . . .

20fS -OS- - Mynewsdesk

Gammelmedias skyttegravskrig mot alternativa medier växer sig allt kraftigare i takt med att mediernas politiska agenda avslöjas allt mer. Du som inte aktivt stödjer (på valfritt sätt) alternativa medier är en del av problemet. Likabehandlingsprincipen kan ses som en allmän associationsrättslig princip Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen - RF 1 kap. 9 § Förvaltningslagen 7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätt Undantag från förvaltningslagen. 3 a § Om förvaltningslagen (2017:900 En av kommunallagens grundpelare handlar om lika behandling av medborgare, företag och organisationer. Regleringen om lika behandling påverkar principerna för upplåtelse av offentlig platsmark. En vanlig anledning till upplåtelse av offentlig platsmark är för att visa reklam, vilket ger Information om corona, coronavirus, covid-19, covid.

kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, skall göra inför varje likabehandlingsprincipen och kravet på ett öppet och objektivt  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 S (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  Den omnämner bland annat kommunallagen, offentlighet- och Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika  Sture Nilsson (S), ordförande för kommunrevisionen, som ansåg att den stred mot kommunallagen när det gäller likabehandlingsprincipen.