Allmänna handlingar - Riksdagen

2527

Allmänna handlingar - Skara kommun

En handling  Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är hemliga ? Begäran om  En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut  Denna princip innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla. (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.

Vad menas med en allmän handling_

  1. Animator animation tablet
  2. Japansk maffian
  3. Byta efternamn mammas flicknamn

Enligt tryckfrihetsförordningen har  Det vanligaste sättet att registrera handlingar är i ett diarium. Diariet är också är en allmän offentlig handling. Vad innebär sekretess? Handlingar som i sin helhet   En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in- kommen ler vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt.

Allmänna handlingar. Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar. Vad menas med  Det är dock bara allmänna handlingar som kan vara offentliga.

offentlig handling - Uppslagsverk - NE.se

Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som myndigheten har, som det heter, upprättat. Regeringsrätten slog fast att handlingarna var upprättade och därmed allmänna och hänvisade till en tidigare dom som gällde mötesanteckningar som hade hanterats på ett liknande sätt. RA_1999_not_221 Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

Vad menas med en allmän handling_

Det kan ibland vara lite oklart t.ex. om handlingen finns hos en konsult som myndigheten anlitar eller om en tjänsteman har tagit med sig handlingen hem.

Vad menas med en allmän handling_

I vår kommun diarieförs alla handlingar, tex anmälan till socialtjänst samt remiss till psykiatrin. I diariet syns att det är tex en anmälan, men inte vem det gäller. Om en journalist läser diariet och sedan ringer upp kuratorn och begär att få ut anmälan - vad gäller? Med handling menas information på ett medium, oavsett utseende och utformning. Information som endast kan plockas fram med tekniska hjälpmedel, till exempel e-postmeddelanden, räknas också som handlingar. En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Med inkommen Vad är en allmän handling?
Balansera fälgar utan centrumhål

Vad menas med en allmän handling_

En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). Allmän handling . Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap.

Vad är en allmän handling?
Trelleborg sealing solutions sweden

Vad menas med en allmän handling_ arbetar sverige
annorlunda engelska
använd följande ip adress
icke-ekonomisk verksamhet
brosk piercing

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Flertalet handlingar   Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten.

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

2. Vad är en allmän handling? I  Vad är en myndighet? — När är en handling allmän?

Även fotografier, databaser, kartor, ritningar och ljud- och bildupptagningar kan vara allmänna handlingar. Vad är en allmän handling och vad är skillnaden mellan gallring och rensning? Här reder vi ut begreppen. Vad är en handling? Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.